• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Plany i program kształcenia

Uchwała nr 74 Senatu ZUT z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Uchwała nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Uchwała nr 83 Zenatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Uchwała nr 100 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie