• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

    Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Informacje ogólne

Uprzejmie przypominamy doktorantom o konieczności składania do 15.09.2023 r.:

  • sprawozdania z przebiegu realizacji indywidulanej ścieżki kształcenia lub indywidulanej ścieżki badawczo-rozwojowej w Szkole Doktorskiej za rok akademicki 2022/2023 (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wzorów druków dokumentów obowiązujących w przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie),
  • wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy doktorantów z programu "Doktorat wdrożeniowy").

Doktoranci I roku składają do 29.09.2023 r. Indywidualny Plan Badawczy opracowany w uzgodnieniu z promotorem (Załącznik do zarządzenia nr 6 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wzorów druków dokumentów obowiązujących w przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie).

Doktoranci (II roku) przystępujący do oceny śródokresowej składają do 29.09.2023 r. raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego podlegającego tej ocenie (Załącznik nr 4 do zarządzenia zarządzenia nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wzorów druków dokumentów obowiązujących w przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Sprawozdania, Indywidualne Plany Badawcze, raporty z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego, wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.