• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Samorząd Doktorantów

Zarząd Sejmiku Samorządu Doktorantów ZUT:

 • mgr inż. Łukasz Marchewka – przewodniczący
 • mgr inż. Cezary Wernik – wiceprzewodniczący
 • mgr inż. Robert Moroch – sekretarz

 

Reprezentacja Sejmiku Samorządu Doktorantów ZUT w uczelnianych strukturach/komisjach

 • Senator – mgr inż. Krzysztof Sielicki (SD)
 • Rada ds. kształcenia – mgr inż. Łukasz Marchewka (SD)
 • Senacka komisja ds. nauki – mgr inż. Łukasz Marchewka (SD)
 • Uczelniana komisja ds. jakości kształcenia – mgr inż. Piotr Niezgoda (WKŚiR)

 

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów:

 • mgr inż. arch. Marta Karmiłowicz (WA)
 • mgr inż. Katarzyna Kazimierska (WBiHZ)
 • mgr inż. Monika Pułtorak (WBiIŚ)
 • mgr inż. Paweł Frankowski (WE)
 • mgr inż. Łukasz Cierocki (WI)
 • mgr inż. Łukasz Marchewka (WIMiM)
 • mgr inż. Magdalena Sąsiadek (WKŚiR)
 • mgr inż. Karolina Rutkowska (WNoŻiR)
 •  mgr inż. Alicja Szymańska (WTiICh)
 • mgr inż. Klaudia Maślana (SD)

 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów:

 • mgr inż. arch. Michał Kiszkielis (WA)
 • mgr inż. Patrycja Oberska (WBiHZ)
 • mgr inż. Karol Federowicz (WBiIŚ)
 • mgr inż. Ewelina Chołodowicz (WE)
 • mgr inż. Mateusz Wierzchowski (WI)
 • mgr inż. Marcin Długozima (WIMiM)
 • mgr inż. Piotr Niezgoda (WKŚiR)
 • mgr inż. Piotr Kamiński (WNoŻiR)
 • mgr inż. Karolina Mozelewska (WTiICh)
 • mgr inż. Marcin Kujbida (SD)


Odwoławcza komisja stypendialna dla uczestników studiów doktoranckich:

 • mgr inż. Robert Moroch (WBiHZ)
 • mgr inż. Wojciech Szoka (WE)
 • mgr inż. Jan Rodziewicz-Bielewicz (WI)
 • mgr inż. Piotr Niezgoda (WKŚiR)
 • mgr inż. Emilia Drozłowska (WNoŻiR)
 • mgr inż. Alicja Szymańska (WTiICh)