• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Ocena śródokresowa

Komisje oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w ZUT w sprawie powołania komisji oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2022/2023

dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  163 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  35 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  209 KB)

Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 76 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram przeprowadzenia w drugim terminie oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia w drugim terminie oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  590 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

Komisja oceny śródokresowej w drugim terminie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w ZUT z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania w drugim terminie komisji oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  45 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  20 KB)

Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2021 r. W sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

Komisje oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w ZUT w sprawie powołania komisji oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w ZUT zmieniające zarządzenie nr 1 w sprawie powołania komisji oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2021/2022.