• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Indywidulany plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawienia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia I roku kształcenia.

Uprzejmie przypominamy doktorantom I roku o konieczności składania do 30.09.2023 r. Indywidualnego Planu Badawczego (Załącznik nr 3 do

zarządzenia nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wzorów druków dokumentów obowiązujących w przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".