• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Harmonogram

Zmiana organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 98 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023

dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  187 KB)

Zmiana organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zazrządzenie nr 85 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 59 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zmiana harmonogramu roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 46 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 52 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2021/2022