• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Inne dokumenty

Oświadczenie upoważniające ZUT do wykazania osiągnięć - Instrukcja

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie składania oświadczeń upoważniających Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych od roku 2022

Instrukcja składanie oświadczeń upoważniających ZUT do wykazania osiągnięć (format:  pptx, rozmiar:  2,30 MB)

 

Zarządzenie nr 96 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie dokumentowania osiągnięć artystycznych pracowników ZUT i doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT