• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

 

Zmiana do Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020)