Regulamin szkoły doktorskiej

Regulamin Szkoły doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

 

Zmiana do Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020)