Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Hybrydowa obróbka powierzchniowa stali na wysoko obciążone narzędzia.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
  2.  Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Technologii Materiałowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań będzie opracowanie zaawansowanych warstw powierzchniowych o wysokiej nośności na stalach narzędziowych. Opracowana technologia będzie łączyła zastosowanie powierzchniowej obróbki cieplnej/cieplno-chemicznej stali z technologią nanoszenia powłok metodą PVD.
  6. Uwagi - brak

 2. Wpływ udziału molibdenu na strukturalne i tribokorozyjne właściwości nanokompozytów tytanowych z układu C-Mo-Ti otrzymywanych techniką SPS dla biomedycznych zastosowań

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Technologii Materiałowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań jest wyjaśnienie wpływu molibdenu na mikrostrukturę, morfologię, właściwości mechaniczne i tribokorozyjne kompozytów na bazie nc-(Ti,Mo)C-Ti wytwarzanego metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS). Synteza węglików typu nc-(Ti,Mo)C będzie przeprowadzana autorską metodą w procesie zol-żel.
  6. Uwagi - Tematem tej pracy i realizacja badań zainteresowana jest studentka ostatniego roku studiów na kierunku inżynieria materiałowa

 3. Wpływ udziału węgla na strukturalne i tribokorozyjne właściwości nanokompozytów tytanowych z układu C-Mo-Ti otrzymywanych techniką SPS dla biomedycznych zastosowań

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Technologii Materiałowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań jest wyjaśnienie wpływu udziału węgla na mikrostrukturę, morfologię, właściwości mechaniczne i tribokorozyjne kompozytów na bazie nc-(Ti,Mo)C-Ti wytwarzanego metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS). Synteza węglików typu nc-(Ti,Mo)C w otoczkach węglowych będzie przeprowadzana autorską metodą w procesie zol-żel.
  6. Uwagi - Tematem tej pracy i realizacja badań zainteresowana jest studentka ostatniego roku studiów na kierunku inżynieria materiałowa

 4. Wpływ udziału węgla na strukturalne i tribokorozyjne właściwości nanokompozytów tytanowych z układu C-Mo-Ti otrzymywanych techniką SPS dla biomedycznych zastosowań

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Technologii Materiałowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań jest wyjaśnienie wpływu temperatury spiekania na mikrostrukturę, morfologię, właściwości mechaniczne i tribokorozyjne kompozytów na bazie nc-(Ti,Mo)C-Ti wytwarzanego metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS). Synteza węglików typu nc-(Ti,Mo)C będzie przeprowadzana autorską metodą w procesie zol-żel.
  6. Uwagi - brak

 5. Zlokalizowane momenty magnetyczne w zmodifikowanych ditlenkach tytanu

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. Niko Guskos
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Fizyki Technicznej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Dynamiczne (metodą EPR/FMR) i statyczne właściwości (metodą SQUID) w funkcji temperatury
  6. Uwagi - brak

 6. Statyczne i dynamiczne właściwości materiałów magnetycznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. Niko Guskos
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Fizyki Technicznej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Dynamiczne (metodą EPR/FMR) i statyczne właściwości (metodą SQUID) w funkcji temperatury
  6. Uwagi - brak

 7. Modelowanie i symulacja wzajemnego oddziaływania cieczy z ściankami przewodów podczas przepływów nieustalonych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. ZUT
  2. Wydział  - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra  - Katedra Mechaniki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań będzie opracowanie jak i eksperymentalna weryfikacja programów komputerowych umożliwiających analizę wpływu drgań przewodów na przebieg zmian ciśnienia w momencie występowania przepływów nieustalonych (w szczególności podczas uderzenia hydraulicznego).
  6. Uwagi - brak

 8. Eksperymentalna i symulacyjna analiza wpływu tworzywa sztucznego z którego wykonano wodociągowy przewód ciśnieniowy na zjawisko uderzenia hydraulicznego

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  3. Katedra - Katedra Mechaniki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań będzie eksperymentalne określenie funkcji pełzania dla różnych tworzyw sztucznych jak również opracowanie oraz eksperymentalna weryfikacja programów komputerowych umożliwiających analizę przepływów niestacjonarnych cieczy w przewodach hydraulicznych wykonanych z tworzyw sztucznych
  6. Uwagi - brak