Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na I rok kształcenia (rok akademicki 2020/2021) w Szkole Doktorskiej ZUT na rok akademicki 2020/2021 - druga edycja Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie (uchwała nr 72 z 27.04.2020 r.)