• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

inżynieria chemiczna

BAZA PROMOTORÓW W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA CHEMICZNA

Lp.

Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko

dokument pdf

dokument dostępny cyfrowo

1

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  215 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,94 KB)

2

prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  289 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

3

prof. dr hab. inż. Marek Gryta

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  199 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,35 KB)

4

prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  636 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,77 KB)

5

prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  205 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,43 KB)

6

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  200 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,34 KB)

7 prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  218 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,44 KB)

8

dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  20 KB)

9

dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  204 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

10

dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  282 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

11

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  285 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,51 KB)

12

dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  298 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

13 dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  280 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,43 KB)
14 dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  231 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,94 KB)
15 dr hab. inż. Iwona Pełech dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  205 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,05 KB)
16 dr hab. inż. Beata Schmidt dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  320 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,77 KB)