Oferta

Obecnie ZUT w Szczecinie prowadzi III edycje programu Doktorat wdrożeniowy. W 2020 r. ZUT złożył kolejny wniosek na finansowanie kolejnych 23 „doktoratów wdrożeniowych”.

Zachęcamy osoby pracujące w przemyśle do aplikowania w ramach programu (warunki programu). Nabory wniosków w ramach programu w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od dnia 31 marca do dnia 31 maja danego roku.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu (rrakoczy@zut.edu.pl).