Informacje ogólne

Jeżeli jesteś pracownikiem realizującym karierę zawodową i nie chcesz rezygnować z pracy a chciałbyś rozwijać swoją karierę naukową ‑ ZUT oferuje taką możliwość. W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest szansa dla przedsiębiorców na rozwiązanie technologicznego problemu z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym) i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej.

Korzyści dla Doktoranta

 1. Możliwość rozwoju naukowego oraz uzyskanie stopnia doktora w przyszłości
 2. Doktorant otrzymuje stypendium z MNiSW.
 3. Możliwość wyższych zarobków w przyszłości

Korzyści dla firm

 1. Przewaga rynkowa w postaci uzyskania specjalisty posiadającego umiejętność wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.
 2. Rozwinięcie prac B+R+I (badania+rozwój+innowacje).
 3. Budowanie przewagi rynkowej w postaci rozwijania know-how i wyższej aktywności patentowej.
 4. Rozwijanie projektów B+R oraz możliwość uzyskania dodatkowych środków na działalność z instytucji finansującej badania.
 5. Ustawy o innowacyjności (Firmy te – oprócz tego, że będą miały najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami – będą mogły także odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta. Wszystko dzięki tzw. pierwszej ustawie o innowacyjności. Druga ustawa o innowacyjności pozwala odliczyć firmom każdą złotówkę wydaną na badania i rozwój.)

Korzyści dla Uczelni

 1. Zawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami.
 2. Transfer wiedzy do gospodarki.
 3. Możliwość uzyskania dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie MNiSW.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Szkoły Doktorskiej. Zapraszamy do kontaktu.