• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

    Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Rada Szkoły Doktorskiej

Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 165 Rektora ZUT z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej w ZUT na kadencję 2020 – 2024

dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  525 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  169 KB)

 

Zarządzenie nr 165 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej w ZUT na kadencję 2020 – 2024

dokument z podpisem
 (format:  pdf, rozmiar:  648 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 11 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej ZUT

dokument bez podpisu
 (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument z podpisem
 (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  24 KB)