• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Rada Szkoły Doktorskiej

Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 165 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej w ZUT na kadencję 2020 – 2024

dokument z podpisem
 (format:  pdf, rozmiar:  648 KB)

dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 11 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej ZUT

dokument bez podpisu
 (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument z podpisem
 (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  24 KB)