• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Kontakt

Dyrektor - dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT                          

tel. 91 449 45 80

e-mail: agata.markowska@zut.edu.pl

 

Szkoła Doktorska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

al. Piastów 19, pokój 146

70-310 Szczecin

tel. 91 449 44 39

Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

e-mail: szkola.doktorska@zut.edu.pl