• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

    Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Jakość kształcenia w Szkole Doktorskiej

Polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

UCHWAŁA NR 194 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 102 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Ankietyzacja w Szkole Doktorskiej

Ankietyzacja w Szkole Doktorskiej