• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Mobilność

Oferta programu Erasmus +

Program Erasmus+ (sektor Szkolnictwo Wyższe) umożliwia:

STUDENTOM S1, S2 i S3:

  • wyjazdy na studia (semestr lub 2 semestry) do zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe (minimum 60 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie zlokalizowanym w kraju uczestniczących w Programie Erasmus+ (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • udział w mieszanych kursach intensywnych (połączenie kształcenia on-line z krótkoterminową mobilnością trwającą 5-30 dni, minimum 3 ECTS)
  • internacjonalizację "w domu",  w tym kontakt z zagranicznymi studentami i wykładowcami - dołącz do Erasmus Student Network Szczecin
  • nabycie kompetencji i umiejętności cenionych na rynku pracy, rozwój osobisty

 

dodatkowo STUDENTOM S3:

  • wyjazdy na krótkoterminowe praktyki / staże zawodowe (5-30 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie / instytucji branżowej  zlokalizowanym w krajach uczestniczących w Programie Erasmus+ wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

ABSOLWENTOM S1, S2 I S3:

  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe  (minimum 60 dni) do zagranicznego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w krajach uczestniczących w Programie (wniosek składany na ostatnim roku studiów),

Osoby / jednostki zainteresowane ofertą Programu Erasmus (Akcja KA1 - projekty mobilności, Akcja KA2 - projekty współpracy) proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

Koordynator Uczelniany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Agata Bruska, Dział Mobilności Międzynarodowej

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Europejska strona programu Erasmus+

 

 

Wyjazdy na studia / praktyki / staż zawodowy

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naborów na następujące formy wyjazdów stypendialnych w ramach Programu Erasmus+ dostępne dla doktorantów:

 

Wyjazdy na studia – semestr letni 2022/2023 (II nabór)

www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-stypendialne-dla-studentow-i-doktorantow/studia/harmonogram-naboru.html

WAZNE: podstawą realizacji wyjazdów jest obowiązująca umowa dwustronna (Inter-Institutional Agreement) obejmująca dany poziom i kierunek (dyscyplinę) studiów

 

Wyjazdy na praktyki długoterminowe, w tym absolwenckie (minimum 60 dni – realizowane w okresie 20.11.2022 – 30.09.2023 (II nabór)

www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-stypendialne-dla-studentow-i-doktorantow/praktyka/harmonogram-naboru.html

Wnioski zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej składane w DMM

 

Wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka/staż zawodowy, pobyt 5-30 dni) – realizowane w okresie 20.11.2022 – 30.09.2023 (III nabór)

www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-stypendialne-dla-studentow-i-doktorantow/krotkoterminowa-mobilnosc-doktorantow-smp/harmonogram-naboru-kmd.html

Wnioski zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej składane w DMM

Nabory kończą się w dniu 31 października.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania z właściwej zakładki z www.erasmusplus.zut.edu.pl

 

 

II Nabór na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów Programu Erasmus+ (praktyka / staż SMP)

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów Programu Erasmus+ (praktyka / staż SMP - wyjazdy trwające minimum 5 i maksymalnie 30 dni).

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2022 (projekt KA131_2021).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce "Krótkoterminowa mobilność doktorantów" (SMP).                                                                                                                                                                  

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 3 czerwca 2022. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki/stażu uzgodniony ze stroną przyjmującą) zobowiązane są do przystąpienia do egzaminu językowego przeprowadzonego na potrzeby rekrutacji E+ (pierwsza połowa czerwca 2022).