Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Badania agrobiologiczne wpływu biostymulatorów na rośliny papryki (Capsicum annuum L.) uprawianej w warunkach stresowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. Dorota Jadczak1, Prof. dr Małgorzata Berova2
  2. Wydział - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  3. Katedra - 1 Katedra Ogrodnictwa. WKŚiR ZUT w Szczecinie; 2 Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, UR Plovdiv, Bułgaria
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  5. Opis zagadnienia badawczego - W rolnictwie obok środków ochrony roślin stosuje się szereg preparatów kwalifikowanych jako biostymulatory. Ich zadaniem jest kierowanie i przyspieszanie procesów życiowych oraz zwiększanie odporności roślin na warunki stresowe. Biostymulatory mogą być zastosowane na rośliny zapobiegawczo (przed stresem) lub terapeutycznie (po wystąpieniu stresu). W obu przypadkach produkty te mają wpływ na uruchomienie mechanizmów obronnych roślin, ponieważ zawierają substancje, które bezpośrednio lub pośrednio sygnalizują i regulują procesy związane z mechanizmami tolerancji.
  6. Badania prowadzone w Katedrze Fizjologii Roślin i Biochemii UR Plovdiv pozwolą na wybór odpowiednich biostymulatorów w uprawie papryki, które będą wykorzystane w badaniach polowych, prowadzonych w Katedrze Ogrodnictwa ZUT w Szczecinie i których celem będzie ocena wybranych biostymulatorów na wzrost, plonowanie i wartość biologiczną owoców papryki.
  7. Uwagi - brak

 2. Zmiany wybranych cech fizyko-wodnych i chemicznych gleby oraz plonowania roślin w zależności od zastosowanych zabiegów agromelioracyjnych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. Anna Jaroszewska
  2. Wydział - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  3. Katedra - Katedra Agroinżynierii
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Rolnictwo i ogrodnictwo
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zabiegi agromelioracyjne nie są powszechnie stosowane w Polsce, mimo korzyści jakimi skutkują. W wyniku stosowania zabiegów agromelioracyjnych następuje poprawa właściwości fizyko-wodnych, biologicznych, chemicznych i cieplnych czynnej warstwy profilu glebowego i podglebia. W efekcie czego przy stosowaniu racjonalnej agrotechniki polepszeniu mogą ulec jakościowe i ilościowe cechy plonu. Z punktu widzenia naukowego i praktycznego wiedza na temat możliwości polepszenia warunków środowiska glebowego przy zachodzącym postępie technicznym w rolnictwie jest niezbędna. Głównym celem badań będzie ocena zmian warunków fizyko-wodnych i chemicznych gleby oraz plonowania wybranej rośliny uprawnej w zależności od zastosowanych zabiegów agromelioracyjnych.
  6. Uwagi

 3. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie agronomii/agroinżynierii i ekonomiczne aspekty jego wdrożenia

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ZUT i dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT
  2. Wydział - Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w kooperacji z Wydziałem Ekonomicznym
  3. Katedra - Katedra Agroinżynierii w kooperacji z Katedrą Ekonomii i Rachunkowości
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo w kooperacji z koopromotorem z dyscypliny ekonomia i finanse
  5. Opis zagadnienia badawczego - Znalezienie nowego rozwiązania w zakresie agronomii (np. ochrony roślin, wykorzystania roślin w produkcji żywności) i analiza aspektów ekonomicznych wprowadzenia go do produkcji
  6. Uwagi - Temat pracy doktorskiej prowadzony na WKŚiR we współpracy ze specjalistą od zagadnień ekonomicznych.

 4. Wykorzystanie mikroorganizmów rizosfery do ograniczenia efektu stresu suszy w uprawie truskawki.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
  2. Wydział - Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  3. Katedra - Ogrodnictwa
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Rolnictwo i ogrodnictwo
  5. Opis zagadnienia badawczego - W związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi, coraz powszechniej występującym problemem dotykającym rolnictwo i ogrodnictwo w naszym kraju staje się niedobór wody w glebie. W celu jak najbardziej racjonalnego, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych, gospodarowania wodą, poszukuje się nowych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie wpływu jej deficytu na uprawy. Obecnie prowadzi się intensywne badania nad wykorzystaniem preparatów proekologicznych, opartych na substancjach naturalnych, które mogłyby korzystnie stymulować rośliny w warunkach stresu oraz ograniczać jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin. Wykorzystanie i odpowiedni dobór mikroorganizmów wykorzystanych do inokulacji systemu korzeniowego, może w znacznym stopniu wpływać na przyswajalność składników pokarmowych, pobieranie wody oraz procesy fizjologiczne, czego efektem może być łagodzenie skutków efektu suszy u uprawianych roślin. Ograniczenie stresu związanego z niedoborem wody może przekładać się na uzyskiwanie w niekorzystnych warunkach uprawowych większych plonów, lepszej jakości. Niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów, które zostają uruchomione przez rośliny podczas inokulacji mikroorganizmami. Są one kluczem do adaptacji roślin do warunków stresowych. W badaniach zostanie podjęta próba poznania mechanizmów na poziomie biochemicznym, enzymatycznym, a nawet molekularnym.
  6. Uwagi - Badania będą realizowane przy współpracy z dr inż. Anną Kisiel z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

 5. Wpływ biostymulatorów na wzrost ozdobnych paproci gruntowych w warunkach stresów środowiskowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Piotr Salachna
  2. Wydział - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  3. Katedra - Katedra Ogrodnictwa
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  5. Opis zagadnienia badawczego - Jedną z najważniejszych gałęzi kwiaciarstwa jest produkcja roślin ozdobnych stosowanych w ogrodach i na terenach zieleni. Warunkiem rozwoju tego działu jest stałe poszerzanie asortymentu o nowe gatunki i odmiany roślin. Paprocie ogrodowe to wciąż mało poznana grupa roślin ozdobnych o uniwersalnym zastosowaniu. W technologii produkcji kwiaciarskiej wciąż poszukiwane są rozwiązania przyjazne środowisku pozwalające na maksymalne wykorzystanie potencjału roślin. W tym aspekcie coraz częściej podejmowane są próby stosowania biostymulatorów w celu intensyfikacji rozmnażania, poprawy wzrostu oraz zwiększenia tolerancji roślin. Należy zauważyć, że nie ma badań dotyczących zastosowania biostymulatorów w uprawie paproci ogrodowych. W ramach badań po raz pierwszy zostanie opisana odpowiedź paproci gruntowych na traktowanie biostymulatorami w określonych warunkach stresu środowiskowego.
  6. Uwagi - brak

 6. Optymalizacja procesu usuwanie fosforu z odpadów ciekłych gospodarki wodnościekowej z wykorzystaniem adsorbentów hydrożelowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. Inż. Hanna Siwek, profesor ZUT
  2. Wydział - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  3. Katedra - Katedra Bioinżynierii
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Środowiska
  5. Opis zagadnienia badawczego Większość-  oczyszczalni ścieków pracuje w systemie pełnego lub częściowego biologicznego usuwania związków biogennych, którego produktem jest silnie uwodniony osad ściekowy. Podczas unieszkodliwiania osadów w warunkach beztlenowych, nawet 60% fosforu usuniętego ze ścieków może zostać wtórnie uwolniona podczas hydrolizy polifosforanów do cieczy osadowej. Odcieki z różnych etapów produkcji i unieszkodliwiania osadu ściekowego charakteryzują się różnym pH oraz składem jakościowym i ilościowym.
  6. Celem badań będzie ocena wpływu parametrów odcieków na wydajność procesu wiązania fosforu na matrycach hydrożelowych aktywowanych metalami wielowartościowymi.
  7. Uwagi - brak