• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

BAZA PROMOTORÓW W DYSCYPLINIE INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Lp.

Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko

dokument pdf

dokument dostępny cyfrowo

1 prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  207 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,38 KB)

2

dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  216 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
3 dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  206 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,66 KB)

4

dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  293 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,74 KB)

5

dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  207 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,76 KB)
6 dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  307 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  17,88 KB)
7

dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  200 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,72 KB)

8

dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  210 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
9 dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  218 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,60 KB)
10 dr hab inż Przemysław Mazurek, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  274 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,02 KB)

11

dr hab. inż. Marcin Pluciński, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  280 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,84 KB)

12

dr hab. inż. Przemysław Różewski, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  328 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  21 KB)