• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

technologia żywności i żywienia

BAZA PROMOTORÓW W DYSCYPLINIE TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Lp.

Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko

dokument pdf

dokument dostępny cyfrowo

1

dr hab. inż. Iwona Adamska, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  202 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,08 KB)

2

dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  199 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  18,23 KB)

3

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  205 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,39 KB)