• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

inżynieria mechaniczna

BAZA PROMOTORÓW W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MECHANICZNA

Lp.

Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko

dokument pdf

dokument dostępny cyfrowo

1. dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. ZUT dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  302 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,51 KB)

2.

dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. ZUT

dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  306 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  17,97 KB)

3. dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles dokument pdf (format:  pdf, rozmiar:  211 KB) dokument dostępny cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  19,20 KB)