• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Informacje ogólne

Jeżeli jesteś pracownikiem realizującym karierę zawodową i nie chcesz rezygnować z pracy a chciałbyś rozwijać swoją karierę naukową ‑ ZUT oferuje taką możliwość. W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest szansa dla przedsiębiorców na rozwiązanie technologicznego problemu z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym) i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MEiN. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej.

Korzyści dla Doktoranta

 1. Możliwość rozwoju naukowego oraz uzyskanie stopnia doktora w przyszłości
 2. Doktorant otrzymuje stypendium z MNiSW.
 3. Możliwość wyższych zarobków w przyszłości

Korzyści dla firm

 1. Przewaga rynkowa w postaci uzyskania specjalisty posiadającego umiejętność wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.
 2. Rozwinięcie prac B+R+I (badania+rozwój+innowacje).
 3. Budowanie przewagi rynkowej w postaci rozwijania know-how i wyższej aktywności patentowej.
 4. Rozwijanie projektów B+R oraz możliwość uzyskania dodatkowych środków na działalność z instytucji finansującej badania.
 5. Ustawy o innowacyjności (Firmy te – oprócz tego, że będą miały najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami – będą mogły także odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta. Wszystko dzięki tzw. pierwszej ustawie o innowacyjności. Druga ustawa o innowacyjności pozwala odliczyć firmom każdą złotówkę wydaną na badania i rozwój.)

Korzyści dla Uczelni

 1. Zawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami.
 2. Transfer wiedzy do gospodarki.
 3. Możliwość uzyskania dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie MEiN.

Osoby zainteresowane programem zapraszam do kontaktu z:

Karoliną Puchalską (tel. 91 449 40 91 e-mail: Karolina.Puchalska@zut.edu.pl).