Aktualności

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie członkiem Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich 26.06.2023 08:48

 W dniu 12.05.2023 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich. Komitet został powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych.

Do zadań Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich należy m.in. wzajemna współpraca i rozwój szkół doktorskich; wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów; wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Doktorskie; realizowanie, wspólnych projektów, skierowanych do doktorantów; wspólne występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

Rektorzy wskazali swoich reprezentantów, którzy utworzyli Komitet Sterujący. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu została jednogłośnie wybrana dr hab. Ilona Świątek - Barylska, prof. UŁ - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkowie Porozumienia wyrażą nadzieję, że w niedługim czasie kolejne uczelnie dołączą do wspólnej inicjatywy.

Do Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas:

·        Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

·        Akademia Leona Koźmińskiego,

·        Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

·        Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,

·        Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 

·        Politechnika Częstochowska,

·        Politechnika Gdańska,

·        Politechnika Poznańska,

·        Politechnika Wrocławska, 

·        Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 

·        Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

·        Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

·        Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

·        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

·        Uniwersytet Gdański,

·        Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

·        Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

·        Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

·        Uniwersytet Łódzki,

·        Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

·        Uniwersytet Morski w Gdyni,

·        Uniwersytet Opolski,

·        Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

·        Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

·        Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

·        Uniwersytet Szczeciński,

·        Uniwersytet Zielonogórski,

·        Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.