Aktualności

Sukcesy naszych doktorantów 01.06.2023 09:30

Doktorant I roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, mgr inż. Michał Cichowicz uzyskał nagrodę specjalną w konkursie Studencki Nobel organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dalsze informacje: we.zut.edu.pl/we-aktualnosci/article/pan-michal-cichowicz-doktorant-we-zut-z-nagroda-specjalna-studencki-nobel-w-kategorii-3w.ht

Doktorant III roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, mgr inż. Marcin Gołaszewski jest współtwórcą osiągnięcia, które, zdobyło 1. miejsce w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022” w kategorii osiągnięcia wdrożone w przemyśle. Dalsze informacje: www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/najlepsze-osiagniecie-techniczne-roku-2022-nalezy-do-naszych-naukowcow.html

Serdecznie gratulujemy!