Aktualności

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW PODPISANE 18.05.2023 08:55

12 maja 2023 roku w Rektoracie Uniwersytet Szczeciński z inicjatywy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Parlamentu Doktorantów Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Sejmiku Samorządu Doktorantów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT zostało podpisane Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów.

Zawarte Porozumienie ma na celu integrację całego środowiska doktorantów z województwa zachodniopomorskiego, w tym organizację wydarzeń naukowych i kulturalnych. Porozumienie zostało podpisane przez Przewodniczącego Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego mgr. Artura Łabuza, Przewodniczącą Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Patrycję Krynicką oraz Przewodniczącego Sejmiku Samorządu Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego mgr. inż. Łukasza Marchewkę.

Nie jest to pierwsze porozumienie zawarte w trwającym roku przez środowiska doktoranckie. Dotychczas zawarto między innymi Lubelskie Porozumienie Doktorantów oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. Cieszymy się, iż samorządowa aktywność doktorancka systematycznie rozwija się, czego wymiarem są m. in. tego rodzaju inicjatywy lokalne i branżowe.

O wydarzeniu jest głośno w mediach społecznościowych i w prasie:

na youtube

w Kurierze Szczecińskim

Serdecznie gratulujemy członkom Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów!