Aktualności

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej 18.08.2020 09:31

al. Piastów 19, pokój 146
70-310 Szczecin
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(wejście od ul. Kordeckiego, od parkingu)
w godzinach 8:00 - 13:00