Aktualności

II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Politechnika Morska i Politechnika Koszalińska dołączają do Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów 26.06.2023 08:54

W dniach 16-18.06. 2023 r. Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy w historii był gospodarzem II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ceremonia otwarcia II OPZ KRD odbyła się w auli Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenie poprowadził mgr inż. Michał Klimczyk.

W wydarzeniu uczestniczyli:

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecindr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr. hab. Waldemar Tarczyński

Rektor Politechniki Morskiej – dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – dr. hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Prorektor ds. promocji i współpracy reionalnej PUM – prof. dr. hab. n. med. Dariusz Chlubek

Prorektor ds. Studenckich US – dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Prorektor ds. Kształcenia PM – dr inż. Agnieszka Deja

Prorektor ds. Nauki PM – dr. hab. inż. Artur Bejger, prof. PM

Prorektor ds. Klinicznych PUM – prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

Prorektor ds. nauki ZUT – prof. dr. hab. inż. Jacek Przepiórski

Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego – mgr. inż. Andrzej Jakubowski

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej – dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej – dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. PM

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – prof. dr hab. Anna Lubkowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT

Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

dr Igor Kilanowski – Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

oraz przybyli z całej Polski doktoranci.

Uroczyste podpisy pod Zachodniopomorskim Porozumieniem Doktorantów złożyli przewodniczący poszczególnych samorządów:

mgr Artur Łabuz – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

mgr inż. Łukasz Marchewka – Przewodniczący Sejmiku Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,

mgr Jan Bińkowski – z upoważnienia Przewodniczącej Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Patrycji Krynickiej,

mgr inż. Dorota Stochła – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Morskiej,

mgr inż. Katarzyna Kośka – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

Szczegóły wydarzenia i zdjęcia na pod linkiem: szkoladoktorska.usz.edu.pl/20556-2/