terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

1)   rejestracja kandydata w ISR                                                       12.07. – 27.08.2019 r.

2)   składanie dokumentów                                                               05.08. – 29.08.2019 r.

3)   postępowanie kwalifikacyjne w następujących dyscyplinach naukowych:

-     architektura i urbanistyka                                        – 05.09.2019 r.

-     automatyka, elektronika i elektrotechnika              – 05.09.2019 r.

-     informatyka techniczna i telekomunikacja              – 05.09.2019 r.

-     inżynieria chemiczna                                               – 06.09.2019 r.

-     inżynieria lądowa i transport                                   – 06.09.2019 r.

-     inżynieria materiałowa                                            – 09.09.2019 r.

-     inżynieria mechaniczna                                           – 11.09.2019 r.

-     inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka       – 11.09.2019 r.

-     rolnictwo i ogrodnictwo                                          – 12.09.2019 r.

-     technologia żywności i żywienia                             – 12.09.2019 r.

-     zootechnika i rybactwo                                           – 12.09.2019 r.

4)   ogłoszenie wyników rekrutacji                                – 13.09.2019 r.

5)   składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od ogłoszonych wyników – do 27.09.2019 r.

6)   rozpatrzenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i ogłoszenie wyników – 30.09.2019 r.

 

 

Miejsce składania dokumentów: 

1)   W terminie 05.08. – 09.08.2019 r. w godzinach: 8.00-15.00

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

al. Piastów 42 (Budynek „Nowa Chemia”)

71-065 Szczecin

pokój 113 lub pokój 4

tel. 91 449 43 32  lub 91 449 49 64

 

2)   W terminie 12.08. – 29.08.2019 r. w godzinach: 8:00-15:00

Rektorat ZUT

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

pokój 14B

tel. 91 449 48 44