limity przyjęć

Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT w sprawie planowanych limitów przyjęć na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

dokument z podpisem

dokument bez podpisu

Limity przyjęć w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i rolniczych - łącznie 50 osób

 1. architektura i urbanistyka
 2. automatyka, elektronika i elektrotechnika
 3. informatyka techniczna i telekomunikacja
 4. inżynieria chemiczna
 5. inżynieria lądowa i transport
 6. inżynieria materiałowa
 7. inżynieria mechaniczna
 8. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 9. rolnictwo i ogrodnictwo
 10. technologia żywności i żywienia
 11. zootechnika i rybactwo