badania lekarskie

Kandydatów do Szkoły Doktorskiej obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ODBYWAJĄ SIĘ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

 • dokumentem tożsamości
 • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię

Badania są bezpłatne. 
Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia w określonej dyscyplinie jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

 • w terminach 15-19.07.2019 r., 29.07.2019 r.-08.08.2019 r. w godzinach 8:00-15:00

         Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

         al. Piastów 42 (Budynek „Nowa Chemia”)

         71-065 Szczecin

        pokój 113 lub pokój 4

        tel. 91 449 43 32 lub 91 449 49 64

 • w terminach: 22–26.07.2019 r., 12-29.08.2019 r. w godzinach 8:00-15:00
  Rektorat, pokój 14B
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin
  tel. 91 449 48 44

Przychodnie:

Przychodnia Specjalistyczna 

al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

lekarz medycyny pracy

poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek w godzinach  9:00-12:00

okulista

 • poniedziałek w godzinach  8:00-9:00
 • wtorek w godzinach  10:15-11:15
 • środa w godzinach  8:00-09:00
 • czwartek w godzinach  8:00-10:00

neurolog

 • poniedziałek w godzinach  8:00-11:00 oraz  13:30-17:00    
 • wtorek w godzinach  8:00-14:30
 • środa w godzinach  8:00-14:30
 • czwartek w godzinach  8:00-11:00 oraz 15:00-17:00
 • piątek w godzinach  8:00-14:30

Przychodnia Ogólna 
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel:  91 88 54 810

lekarz medycyny pracy
poniedziałek, środa, czwartek piątek w godzinach 8:00-13:00

wtorek w godzinach  11:30-17:00