Proponowane tematy prac doktorskich lub zagadnienia badawcze – rok akademicki 2019/2020