Plany i program kształcenia

 1. Uchwała nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  1. dokument z podpisem
  2. dokument bez podpisu

 2. Uchwała nr 83 Zenatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  1. dokument z podpisem
  2. dokument bez podpisu

 3.  Uchwała nr 100 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie