Informacje ogólne

Uprzejmie przypominamy doktorantom I roku o konieczności składania do 15.09.2020 r. Sprawozdania z przebiegu realizacji indywidulanej ścieżki kształcenia lub indywidulanej ścieżki badawczo-rozwojowej w szkole doktorskiej za rok akademicki 2019/2020 (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r.).

Skany wniosków można przesłać e-mailem (szkola.doktorska@zut.edu.pl). Wersję papierową sprawozdania można dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej w terminie późniejszym.