• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Informacje ogólne

Szkoła Doktorska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została utworzona z dniem 1 października 2019 r. (zarządzenie nr 25 JM Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 maja 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  653 KB))

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej ZUT od 1.10.2019 r.


Dziedzina nauk Dyscyplina
inżynieryjno-technicznych architektura i urbanistyka
automatyka, elektronika i elektrotechnika
informatyka techniczna  i telekomunikacja
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa i transport
inżynieria materiałowa
inżyniera mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
rolniczych rolnictwo i ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
zootechnika i rybactwo