Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Badania efektywności „mokrego” kontaktu w termoelektrycznych ochładzaczach napojów

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Sergiy Filin
  2. Wydział - Techniki Morskiej i Transportu
  3. Katedra - Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne, inżynieria mechaniczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Termoelektryczne ochładzacze w odróżnieniu od sprężarkowych urządzeń nie posiadają dużego zapasu mocy. W związku z tym aktualnym jest zagadnienie skrócenia czasu schładzania poprzez minimalizację różnorakich strat. Jedną z takich strat występuje w pierścieniowej szczelinie pomiędzy komorą ochładzacza a puszką lub butelką z napojem. Wypełnienie tej szczeliny wodą tworzy tzw. mokry kontakt, który pozwala istotnie zmniejszyć opór cieplny i przyspieszyć proces chłodzenia lub podgrzania napoju. W pracy przewidywane jest zbadania wpływu różnych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na efektywność zastosowania mokrego kontaktu. Charakter pracy: obliczeniowo – eksperymentalny.
  6. Uwagi - Stanowisko badawcze jest zbudowane i potrzebuje jedynie drobnych uzupełnień. Wyniki mogą być wdrożone w firmach-producentach ochładzaczy napojów.