Wydział Elektryczny

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Dynamiczne odsprzęganie nieliniowymi obiektami MIMO

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne; dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Przedmiotem zainteresowania badawczego są zaawansowane układy sterowania różnymi obiektami dynamicznymi, w szczególności, choć nie jedynie, obiektami dynamicznymi o wielu wejściach i wielu wyjściach (MIMO). Modelowanie obiektów automatycznej regulacji oraz synteza odpowiednich regulatorów jest zadaniem otwartym i ciekawym, zarówno od strony teoretycznej jak i w praktycznej realizacji. Problemy identyfikacji parametrów modeli matematycznych obiektów dynamicznych (MIMO), dynamicznego odsprzęgania obiektów nieliniowych, z opóźnieniami, niecałkowitego rzędu, zadań samonastrajania i adaptacji regulatorów w układach SISO i MIMO czy sterowania w układach ze zmiennym czasem próbkowania wymagają w dalszym ciągu intensywnych badań i praktycznej weryfikacji. Ich rozwiązanie, poza olbrzymią satysfakcją, pozwoli na szybką realizację rozprawy.
  6. Uwagi - brak

 2. Komputerowa analiza rozkładu temperatury w izolatorze przepustowym na potrzeby diagnostyki

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
  2. Wydział - Elektryczny
  3. Katedra - Sterowania i Pomiarów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki inżynieryjno-techniczne Automatyka, elektronika, elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie modelu numerycznego 2D ustalonego rozkładu temperatury w izolatorze przepustowym WN z wykorzystaniem metody objętości skończonych (ang. FVM) lub elementów skończonych (ang. FEM). Implementacja modelu w środowisku Matlab. Opracowanie i implementacja algorytmu identyfikacji parametrów modelu 2D na podstawie danych pomiarowych na potrzeby diagnostyki stanu izolacji przepustu.
  6. Uwagi - Praca wymaga umiejętności programowania w środowisku Matlab

 3. Obserwatory dla obiektów sterowania o czasoprzestrzennej dynamice

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
  2. Wydział - Elektryczny
  3. Katedra - Sterowania i Pomiarów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki inżynieryjno-techniczne Automatyka, elektronika, elektrotechnika
  5. Proponowany temat roboczy pracy doktorskiej
  6. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie ogólnej metodyki wyznaczania obserwatora wyjścia lub stanu dla obiektów o czasoprzestrzennej dynamice z jednowymiarowym przestrzennie stanem, opisanych modelem ze sterowaniem i wyjściem w warunkach brzegowych. Opracowanie i numeryczna weryfikacji metody dyskretyzacji w czasie obiektu i obserwatora, wykorzystującej transformację Cayleya-Tustina
  7. Uwagi - Praca wymaga dobrego przygotowania matematycznego

 4. Badanie dielektrycznych materiałów kompozytowych za pomocą fal elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym i terahercowym

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Przeprowadzenie pomiarów wybranych struktur kompozytowych metodą terahercową i/lub mikrofalową; Opracowanie modelu numerycznego i analiza interakcji fali elektromagnetycznej ze strukturą badaną; Opracowanie i weryfikacja algorytmów określania właściwości dielektrycznych materiału i wykrywania defektów
  6. Uwagi - brak

 5. Przetwornik pomiarowy/antena do zastosowania w obrazowaniu mikrofalowym dielektrycznych struktur kompozytowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie nowego przetwornika/anteny do badań nieniszczących dielektrycznych materiałów kompozytowych; Opracowanie modelu numerycznego za pomocą metody elementów skończonych; Optymalizacja geometrii; Budowa przetwornika i jego weryfikacja eksperymentalna
  6. Uwagi - brak

 6. Przetworniki pomiarowe wykorzystujące metamateriały w zakresie mikrofalowym i terahercowym

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie nowych czujników/przetworników wybranych wielkości fizycznych, z wykorzystaniem wybranego metamateriału lub metapowierzchni; Opracowanie modelu numerycznego za pomocą metody elementów skończonych; Optymalizacja geometrii; Budowa przetworników i ich weryfikacja eksperymentalna
  6. Uwagi - brak

 7. Mikrofalowe czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych wykonane w technice mikropaskowej

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie nowych czujników/przetworników wybranych wielkości fizycznych, np. grubości powłok, odkształcenia, temperatury, wilgotności, grubości ziarna, właściwości dielektrycznych lub innych; Opracowanie modelu numerycznego za pomocą metody elementów skończonych; Optymalizacja geometrii; Budowa przetworników i ich weryfikacja eksperymentalna
  6. Uwagi - brak

 8. Tomografia terahercowa struktur dielektrycznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Budowa stanowiska pomiarowego na bazie impulsowego spektroskopu terahercowego; Opracowanie modelu numerycznego zbudowanego tomografu; Opracowanie i weryfikacja algorytmu rekonstrukcji
  6. Uwagi - brak

 9. Temat ustalany w trakcie rozmowy z kandydatem z zakresu opisu zagadnienia badawczego.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Przemysław Mazurek
  2. Wydział - Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
  5. Opis zagadnienia badawczego - Akwizycja, przetwarzanie i analiza sygnałów, obrazów oraz wolumenów (w tym szczególności przetwarzanie danych medycznych). Sztuczna inteligencja w tym głębokie uczenie maszynowe. System zagnieżdżone, IoT, ASIP, układy reprogramowalne. Przetwarzanie równoległe. Systemy multimedialne AR, VR, MR.
  6. Uwagi - Tematów celowo nie podaję, z uwagi na ochronę własności intelektualnej.

 10. Ekstrakcja i łączenie wiedzy na potrzeby oceny właściwości materiałów metodami magnetycznymi.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
  5. Proponowany temat roboczy pracy doktorskiej
  6. Opis zagadnienia badawczego - Pozyskanie danych wieloma metodami bazującymi na odmiennych podstawach fizycznych; zaawansowane algorytmy przetwarzania, eksploracji i fuzji danych w wieloźródłowych systemach pomiarowych do badań stanu i właściwości materiałów magnetycznych.
  7. Uwagi - brak

 11. Obserwacja dynamiki magnesowania polem zmiennym na potrzeby oceny właściwości materiałów.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Obserwacja zjawisk występujących w materiale w trakcie procesu magnesowania polem zmiennym i analiza ich przebiegu na potrzeby określania właściwości badanych struktur.
  6. Uwagi - brak

 12. Zintegrowane systemy do pomiarów i analizy bieżącego stanu struktur metodami elektromagnetycznymi.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - System SHM do bieżącego monitorowania i oceny stanu konstrukcji czujnikami magnetycznymi; konstrukcja systemu, opracowanie czujników, analiza zbiorów danych.
  6. Uwagi - brak

 13. Wieloźródłowy system obrazowania stanu struktur ferromagnetycznych metodami magnetycznymi.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. Katedra - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Automatyka, Elektronika i Elektrotechniki
  5. Opis zagadnienia badawczego - Systemy zaawansowanych czujników typu „smart sensors” o wielu kierunkach czułości i wielu elementach pomiarowych do charakteryzowania materiałów magnetycznych jednorodnych i kompozytowych.
  6. Uwagi

 14. Diagnostyka Światłowodowych Sieci Telekomunikacyjnych z Wykorzystaniem Innowacyjnych Technologii Fotonicznych – Optyczne Sensory w Sieciach Szerokopasmowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Elektryczny
  3. 3.Katedra - Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika
  5. Opis zagadnienia badawczego - Rozwój światłowodowych sieci telekomunikacyjnych stanowi kamień milowy na drodze do upowszechniania dostępu do globalnej sieci Internet w tym przede wszystkim wsparciu rozwoju sieci mobilnej następnej generacji (5G, 6G…). Wymagania na niezawodność łączy stawiane przez kolejne standardy telekomunikacyjne otwierają możliwości na wprowadzenie innowacji technologicznych z zakresu efektywnego monitorowania sieci optycznej i, przez to, uzyskiwania informacji na temat aktualnej kondycji łączy oraz wpływu zjawisk środowiskowych na drożność tychże. Przedmiotem badań będzie obszar technologii fotonicznych umożliwiających zdalną, automatyczną i wydajną superrewizję optycznych sieci dostępowych.
  6. Uwagi - brak