• Witamy nowy rok 2022/2023

  Witamy nowy rok akademicki

Harmonogram

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 finansowanych z subwencji wydziałowych

Ustala się szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023, finansowanych w ramach subwencji wydziałowych:

 1.  rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR): 1 - 14 lipca 2022 r.
 2. składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Doktorskiej w ZUT: 1 - 15 lipca 2022 r. r. (Dokumenty, o których mowa w § 4 uchwały nr 13 Senatu ZUT z dnia 31 stycznia 2022 r.)
 3. ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego: 24 sierpnia 2022 r.
 4. składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: do 31 sierpnia 2022 r.
 5. rozmowy kwalifikacyjne – II etap postępowania rekrutacyjnego:

  1. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 2 września 2022 r. dla dyscypliny naukowej:

   1. Automatyka, elektronika i elektrotechnika,

  2. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 5 września 2022 r. dla dyscyplin naukowych:

   1. Architektura i urbanistyka,
   2. Informatyka techniczna i telekomunikacja,

  3. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 6 września 2022 r. dla dyscyplin naukowych:

   1. Inżynieria chemiczna,
   2. Inżynieria lądowa i transport

  4. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 7 września 2022 r. dla dyscyplin naukowych:

   1. Inżynieria materiałowa,
   2. Inżynieria mechaniczna,
   3. Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  5. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 8 września 2022 r. dla dyscyplin naukowych:

   1. Rolnictwo i ogrodnictwo,
   2. Technologia żywności i żywienia,
   3. Zootechnika i rybactwo

 6. ogłoszenie wyników rekrutacji: 12 września 2022 r.
 7. składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: do 26 września 2022 r.
 8. ogłoszenie wyników kwalifikacji: 29 września 2022 r.
 9. ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej w ZUT: 30 września 2022 r.

Zarządzenie nr 62 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 finansowanych z subwencji wydziałowych

 

ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 finansowanych z subwencji wydziałowych

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego kandydatów finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy” na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Ustala się szczegółowy terminarz rekrutacji kandydatów finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy” na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023, którzy wzięli udział w naborze wniosków części pierwszej w ramach tego programu w terminie: 29 kwietnia – 31 maja 2022 r.:

 1. rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR): 1 - 14 lipca 2022 r
 2. składanie dokumentów: 1 - 15 lipca 2022 r.
 3. ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do Szkoły Doktorskiej w ZUT: 23 sierpnia 2022 r.
 4. rozmowy kwalifikacyjne - II etap postępowania rekrutacyjnego: 29 sierpnia 2022 r.
 5. ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 sierpnia 2022 r.
 6. składanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: do 6 września 2022 r.
 7. ogłoszenie wyników kwalifikacji: 9 września 2022 r.
 8. ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej w ZUT: 12 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie terminów rekrutacji kandydatów finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy” na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023