• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Badania lekarskie

Szczegółowe wytyczne dla Kandydatów Szkoły Doktorskiej ZUT:

  1. Kandydatów do Szkoły Doktorskiej obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.
  2. Badania lekarskie kandydatów do szkoły doktorskiej odbywają się w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej szkół wyższych.

    • Przychodnia przy al. Wojska Polskiego 97
    • tel. 91 88 54 820

  3. Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z dokumentem tożsamości i skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.
  4. Badania są bezpłatne. 
  5. Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia w określonej dyscyplinie jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.
  6. Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można pobrać w terminach od 01.07.2022 do 15.07.2022 r. w godzinach 8:00-13:00 w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.