Badania lekarskie

Szczegółowe wytyczne dla Kandydatów Szkoły Doktorskiej ZUT:

 1. Kandydatów do Szkoły Doktorskiej obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.
 2. Badania lekarskie kandydatów do szkoły doktorskiej odbywają się w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej szkół wyższych.

  1. Przychodnia przy ul. Bohaterów Warszawy 51,tel: 91 88 54 810
   lekarz medycyny pracy
   poniedziałek w godz. 8:00-13:00,
   wtorek w godz.  11:00-17:00,
   środa, czwartek piątek w godz. 8:00-13:00
  2. Przychodnia przy ul. Wojska Polskiego 97
   tel. 91 88 54 820
   lekarz medycyny pracy
   poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00
   okulista
   poniedziałek w godzinach 8:00 – 9:00
   wtorek w godz. 10:00 – 11:00
   środa w godz. 8:00 – 9:00
   neurolog
   poniedziałek w godz. 14:00 – 17:00
   wtorek, środa w godz. 08:40 – 12:00

 3. Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z dokumentem tożsamości i skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.
 4. Badania są bezpłatne. 
 5. Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia w określonej dyscyplinie jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.
 6. Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można pobrać w terminach od 3 do 26.08.2020 r. w godzinach 8:00-13:00 w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.