Aktualności

Wyniki po II etapie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2020/2021 11.09.2020 14:38

Lista rankingowa kandydatów po II etapie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021, finansowanych w ramach subwencji wydziałowych.

Lista przyjętych kandydatów do Szkoły Doktorskiej w ZUT, na rok akademicki 2020/2021, finansowanych w ramach subwencji wydziałowych zostanie ogłoszona 29.09.2020 r.

Lista rankingowa kandydatów po II etapie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021, finansowanych w ramach programu  „doktorat wdrożeniowy”.